Asiakasesimerkki

Suomen Aluerakennuttaja Oy – SARA – vakuuttavaa viestintää asiakaspalautetta korostamalla

JS Suomi toteutti Suomen Aluerakennuttaja – SARAlle viestintäpaketin jo toistamiseen. Tällä kertaa valinnaksi osui ProFilm-paketti, jonka avulla haluttiin tuottaa uutta materiaalia case-projektin esittämiseen. 

Uuden materiaalin avulla SARAn on helppo viestiä korkeasta ammattitaidostaan ja onnistuneesta rakennusprojektista mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla – sähköisen, interaktiivisen esitteen sekä videoiden muodossa, ja lisätä näin palveluidensa tunnettuutta potentiaalisia asiakkaita houkutellen. 

Yritys
Suomen Aluerakennuttaja Oy – SARA
Nettisivut
sara.fi
Viestintäpaketti
ProFilm – Filmi, somevideo ja interaktiivinen esite
Julkaisupäivä
Lokakuu 2023
Valitut liikekumppanit
Oy Atlas Copco Ab, Imaqen Oy, Basin Oy

Vahva yrityskuva

Suomen Aluerakennuttaja – SARA on vuonna 2009 toimintansa aloittanut rakennuttajakonsultti, jonka ydinpalveluita ovat kiinteistö- ja aluekehitys, hankesuunnittelu, rakennuttaminen sekä työmaavalvonta. Yritys toimii maanlaajuisesti 13 työntekijän voimin, vahvaa alihankintaverkostoa hyödyntäen. 

SARA on viimeiset viisi vuotta panostanut vahvasti digitalisaatioon ja yrityksen missiona on toimia kokoaan suurempana rakennusalan muutosvoimana. SARAn asiakkaita ovat muun muassa yksityiset ja julkiset kiinteistöjen omistajat, rahastot, palvelu- ja teollisuustoimijat, taloyhtiöt, urakoitsijat sekä maanomistajat. 

Valokeilassa huippuosaaminen

SARAn tarve uudelle viestintäpaketille pohjautui haluun esitellä referenssinä onnistunutta projektinjohdon hanketta; Evidensia Mevet- eläinsairaalaa. Videoiden avulla pystyttiinkin tuomaan hyvin esiin SARAn ammattitaitoa ja työn korkeaa laatua, sekä asiakkaan tyytyväisyyttä ja positiivista kokemusta yhteistyöstä koko rakennushankkeen keston ajan.  

SARAlle oli tärkeää saada yksinkertainen, ytimekäs ja rakenteeltaan looginen paketti, joka välittää lukijalle helposti kuvan siitä, millaista heidän kanssaan on toimia. Onnistunut viestintäpaketti pohjautui jo toimivaksi todettuun yhteistyöhön ja luottamukseen JS Suomen kanssa. Kun yhteistyö saatiin polkaistua kunnolla käyntiin, SARA oli tyytyväinen etenkin projektin sujuvaan etenemiseen ja rentoon mutta toimivaan viestintätyyliin. JS Suomen ilmoitusmyynnin osaaminen myös mahdollisti sen, ettei SARAlle aiheutunut projektista erillisiä kustannuksia. 

Aineisto kertoo asiakkaalle konkreettisesti meidän kanssamme toimimisen hyödyt sekä tuo esille positiivista asiakaspalautetta.
Mauno Lounakoski Teknologiajohtaja, Suomen Aluerakennuttaja Oy – SARA

Laajaa näkyvyyttä kaikille osapuolille

Täysin sähköinen ja videopainotteinen viestintämateriaali tekee viestinnästä helposti lähestyttävää ja kiinnostavaa. Toteutus englannin kielellä takaa materiaalin käytettävyyden Suomen lisäksi myös kansainvälisesti. Lisäksi materiaalissa esitellyn asiakkaan käyttäessä esitettä tai videoita omiin markkinointitarkoituksiinsa, sekä SARA että omilla ilmoituksillaan näkyvät yhteistyökumppanit pääsevät nauttimaan lisänäkyvyydestä myös muissa kanavissa.  

Katso valmis esite kokonaisuudessaan täältä. 

Katso valmis video kokonaisuudessaan täältä.  

Projekti eteni sujuvasti. Toiveisiin vastattiin, kommentit huomioitiin ja viilauksia tehtiin tarvittavilta osin.
Mauno Lounakoski Teknologiajohtaja, Suomen Aluerakennuttaja Oy – SARA

Tuloksia nyt ja tulevaisuudessa

JS Suomen tuottaman viestintäpaketin onnistuminen näkyy sekä SARAn tyytyväisyydessä että positiivisissa tuloksissa. Uusi viestintämateriaali on todettu hyödylliseksi sen eri käyttökohteissa verkossa, ja SARA on esitteen ja videoiden avulla onnistunut muun muassa saamaan hyvin näyttökertoja ja positiivista huomiota muilta korkean profiilin toimijoilta LinkedInissä. Jatkossa potentiaaliset asiakkaat saavat toteutetun viestintämateriaalin avulla kiteytetyn kuvan siitä, mitä he voivat odottaa yhteistyöltä SARAn kanssa. 

Tehokas esittely

Videot mahdollistavat tilojen todentuntuisen esittelyn.

Asiakasnäkökulman korostaminen

Haastattelut ja positiivisen asiakaspalautteen esiin tuominen lisäävät inhimillisyyttä ja luotettavuutta viestintään.

Helppo jakaminen

Viestintäpakettiin sisältyviä videoita sekä interaktiivista esitettä on helppo jakaa eri kanavissa, kuten vaikkapa sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, sähköposteissa ja uutiskirjeissä.

Haluatko tietää lisää?

Tämä on vain yksi monista menestystarinoistamme. Yli 30 000 yritystä eri toimialoita hyötyy joka vuosi viestintäpaketeistamme. Haluatko tietää, miten voimme tehostaa tarinaasi?

Mia Peltola
Project Leader & Art Director

Muita vastaavia asiakasesimerkkejä

Tutustu muihin vastaaviin projekteihimme niin huomaat, miten sinäkin voit hyötyä interaktiivisesta markkinointimateriaalistamme.