Videomarkkinoinnilla saadaan asiakkaan huomio

Kun aikaa on vähän ja kerrottavaa paljon, täytyy viesti tehdä entistäkin tehokkaammaksi.

Videon osuuden kaikesta Internet-liikenteestä ennustetaan kasvavan erittäin voimakkaasti seuraavien vuosien aikana. Tämä on helppo uskoa, sillä videolla on jo nyt tärkeä rooli verkkosivuilla ja suurimmissa sosiaalisen median kanavissa.

Taustalla on muutos koko digitaalisessa maailmassa, joka on kehittynyt paljon viimeisten vuosien aikana. Nykyisin vastaanottajat saavat jatkuvasti viestejä joka suunnalta, joten markkinoijan on kyettävä tarjoamaan jotain, joka kiinnittää asiakkaan huomion välittömästi.

Yhä useammat yritykset ovat huomanneet videon merkityksen markkinoinnissa. Myös JS:n videoasiakkaat ovat kokeneet videot hyödylliseksi keinoksi asiakkaiden tavoittamiseen ja heidän mielenkiintonsa herättämiseen. Videoita on hyödynnetty erityisesti verkkosivuilla.

Mahdollisuudet videon käyttöön ovat rajattomat. Niiden avulla voidaan havainnollistaa tuotteen käyttöä, antaa vinkkejä ja ohjeita, sekä esitellä yritystä aivan uudella tavalla. Syy videoiden tehoon on selvä: On eri asia lukea jotain kuin nähdä se omin silmin.

 

Takaisin